XIV  Liceum Ogólnokształcące

im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach.

Dane szkoły:

Adres:

ul. Józefowska 32

40-144 Katowice

Telefon: 032-258-23-50

Tel/fax: 032-204-21-15

e-mail: xivlosucharski@wp.pl

www: www.zseio.home.pl

NIP: 634-28-20-181

Regon: 276061312

Kontakt dla rodziców:

- kontakt telefoniczny z dyrekcją szkoły i nauczycielami przez sekretariat w godzinach 7.30-15.30 Telefon: 032-258-23-50

- kontakt z nauczycielami przez dziennik elektroniczny